Traduccions del català al japonès

japonès


Som experts en traduccions del català al japonès


Podemos decir que prácticamente todos los traductores con los que trabajamos son nativos y residen en el país al que va dirigida la traducción, de esta forma podemos estar seguros que el documento a traducir del español al japonés este en buenas manos. También tenemos en cuenta la naturaleza del documento así como el campo de trabajo y si éste es especial, valoraremos si es necesario recurrir a un traductor especializado en la materia.


En el área turístico y de marketing los traductores del español al japonés pueden utilizar su creatividad, cosa que no es posible en otros ámbitos como en la traducción de contratos, patentes, informes financieros etc. Aquí la traducción es más literal.


Para que resulte más fácil tratar con nosotros, ponemos a su disposición a un gestor de proyectos. Será su persona de contacto, quien le acompañará a través de todos sus proyectos de traducción del español al japonés o cualquier otro idioma, respondiendo a todos sus ruegos y preguntas y asegurándose de que la traducción estará lista en el plazo establecido.


La llengua japonesa


Sabem que el Japó és un arxipèlag que es composa de quatre grans illes i milers d’illes menors. Que l’àrea metropolitana de Tokio és la més poblada del planeta i es troba entre les més contaminades. Que és la tercera potència econòmica més important del món i que compta amb la desena població més nombrosa. Que més de 120 milions de persones parlen aquesta llengua. Que els japonesos s’enfronten periòdicament a fenòmens naturals despietats. Però, què és el que sabem realment de l’anomenat “País del sol naixent”? Sabem ni tan sols que això és el que vol dir el seu nom en japonès?


Si ho preguntem als nostres fills o germans petits ens parlaran de les diverses manifestacions de la cultura manga, què en el transcurs dels darrers anys ha guanyat milions d’adeptes a Occident, com demostren els nombrosos esdeveniments relacionats que se celebren a les nostres ciutats. Però, sabem que els diversos gèneres de manga japonès també tracten temes “seriosos”? Que els seus lectors abasten totes les edats o que, de fet, és més popular que la televisió? De ben segur que hem vist molts joves lluint tatuatges amb caràcters japonesos. Pot ser que alguns d’ells ignorin que el japonès té diferents sistemes d’escriptura -el kanji (format tant per caràcters ideogràfics, que representen idees, com per fonogràfics, que representen sons) i el kana, que alhora està format per l’hiragana i el katakana-, que es fan servir amb diferents funcions en circumstàncies socials molt concretes.


El japonès se sol adscriure a la família austronèsia, però és un fenomen lingüístic relativament aïllat amb una idiosincràsia pròpia. Tot i que, sense cap mena de dubte, entenem que es tracta d’una llengua extremadament complexa i plena de subtileses, realment som conscients de les seves peculiaritats? Sabem que els verbs es posen al final de la frase? Que a grans trets no existeixen els articles, els gèneres, els plurals ni el temps futur i que totes aquestes coses s’han de deduir del context? Sabem que com a conseqüència d’això l’organització de les idees és diferent a la de les estructures occidentals? Sabem com repercuteix tot això en l’acte de la comunicació?


Els mitjans de comunicació i la cultura de masses han fomentat una sèrie d’idees estereotipades sobre el Japó (les tradicions ancestrals, els avenços tecnològics, el consumisme desmesurat, sobre tot per part dels joves, el karaoke, etc.) que ens ofereixen imatges parcials que no reflecteixen necessàriament la realitat nipona i que no contribueixen a l’entesa entre les nostres cultures.


Per sort, les relacions comercials i els contactes culturals que ara experimentem, així com l’accés i l’intercanvi d’informació de primera mà, que en bona part devem a les noves tecnologies, està posant fi a aquesta situació.
Pressupost