Traduccions del català al noruec

Noruec


Som experts en traduccions del català al noruec


Una bona traducció és aquella que no ho sembla. Com s’aconsegueix? Per aconseguir una bona traducció del català al noruec no n’hi ha prou de conèixer la llengua, cal molt més. La persona que s’encarregui de traduir un text haurà de ser un lingüista amb experiència i una bona formació. Però, a més a més, haurà de ser algú a qui li agradi força escriure perquè els textos traduïts siguin fluïts i exactes però en cap cas literals. A Cosmolingo en som conscients i per això seleccionem els nostres traductors no tan sols per la seva experiència i preparació sinó també pels seus dots lingüístics, per la qual cosa pot estar segur que les seves traduccions del català al noruec triomfaran.


A Cosmolingo som quelcom més que una empresa de traducció. Li donem suport en els seus projectes lingüístics i li oferim una atenció única dins el mercat. Demani’ns un pressupost per a una traducció del català al noruec o a qualsevol altra llengua, sense cap mena de compromís.


EL NORUEC


El noruec pertany a la branca de les llengües escandinaves continentals de la família germànica, subgrup que inclou també el suec i el danès, que en major o menor mesura són mútuament intel·ligibles. De fet, durant molts segles, la llengua escrita oficial de Noruega va ser el danès, la qual cosa explica el fet que actualment n’existeixin dues variants oficials, una de les quals, l’anomenat noruec modern, es considera més purista i està estretament lligada al moviment nacionalista. Actualment es produeixen tendències oposades que advoquen per la preservació o la unificació del diversos dialectes regionals. Degut a la controvèrsia que en les darreres dècades han suscitat les qüestions lingüístiques, ni tan sols s’ha arribat a un acord sobre el nombre precís dels dialectes existents a Noruega, tot i que són certament nombrosos i en alguns casos mútuament inintel·ligibles.


En aquest context destaca en gran manera la situació de poble indígena sami, que es trobava present a les regions de Noruega, Finlàndia, Rússia i Suècia abans que aquests països es dividissin. Tot i que les dades sobre la població sami són una mica incertes, en els darrers anys ha gaudit de les simpaties dels ciutadans i de l’atenció i el reconeixement de les institucions oficials noruegues, fins a tal punt que la llengua té caràcter oficial en alguns districtes.


La monarquia constitucional de Noruega és un dels països més pacífics, desenvolupats i rics del món, en bona part degut a l’abundància de recursos naturals. En aquest sentit, la bonança econòmica depèn en gran mesura de la producció de petroli. Noruega és un dels majors exportadors de cru del planeta, juntament amb Rússia i la Xina. En l’àmbit polític, no forma part de la Unió Europea (els seus habitants s’hi han negat en dues ocasions), tot i que han subscrit el Tractat de l’Àrea Econòmica Europea.
Pressupost