Traduccions del català al portuguès

Portugal


Su traductor experto en traducciones del español al portugués


¿Se ha propuesto en algún momento dejar traducir su página web, sus manuales, o catálogos del español al portugués? En nuestra agencia de traducción no solo traducimos palabras, sino que adaptamos sus textos al mercado internacional al que van dirigidos. En el caso del portugués tendremos en cuenta si el texto en cuestión se dirige a un público portugués o brasileño, garantizado así una traducción adaptada al mercado y al público destinatario.


Presupuesto de traducción


Para solicitar un presupuesto de traducción tiene varias opciones: puede utilizar nuestro presupuesto online con el que podrá averiguar el precio de su traducción del español al portugués en pocos pasos, o bien nos puede enviar sus documentos por correo electrónico y en un plazo máximo de dos horas obtendrá su presupuesto personalizado, gratuito y sin compromiso.


Disponemos del lingüista adecuado para realizar sus traducciones del español al portugués y del portugués al español así como en otras combinaciones lingüísticas. ¡Contáctenos!


Cosmolingo, su aliado cuando se trata de traducir una página web.


La llengua portuguesa


Estem acostumats que els nostres veïns portuguesos es lamentin que, malgrat els estrets vincles geogràfics, culturals i fins i tot econòmics i polítics que ens uneixen, els espanyols tan sols coneguem les manifestacions més populars de la cultura lusitana i mostrem una condescendència totalment injustificada vers ells. I és que, tot i que sabem que la seva llengua té els mateixos orígens que l’espanyola (es remunta a la disgregació de les llengües romàniques a l’oest de la Península Ibèrica després de la dissolució de l’imperi romà a conseqüència de les invasions bàrbares), que ha patit una evolució històrica similar i que està estretament relacionada amb el gallec, desconeixem l’abast de la difusió internacional resultant de l’imperi portuguès. Som conscients que més de 200 milions de persones parlen portuguès avui dia?


El portuguès és la llengua oficial de Portugal i Brasil (on s’aglutinen el 90% dels parlants natius del món), així com de bona part de les antigues colònies de l’imperi, com Angola, Moçambic, São Tomé i Príncipe, Guinea-Bissau i Cap Verd, que actualment formen part de l’anomenada Confederació de Països de Llengua Portuguesa, que té la seva seu a Lisboa i exerceix una notable influència benèfica en l’economia i la política dels estats membres. Curiosament, no tots ells limiten amb nacions que parlin la mateix llengua; en aquest sentit, el portuguès és un cas únic.


En altres països cohabita amb diverses llengües oficials; és el cas, per exemple, de Guinea Equatorial, Timor Oriental i Macau. A més, a conseqüència de l’emigració massiva de ciutadans portuguesos i brasilers (deguda en gran mesura a qüestions d’interessos comercials), existeixen nombroses comunitats lusòfones en països en els quals la llengua no està reconeguda oficialment, com per exemple Sud-àfrica, els Estats Units, Canadà, Veneçuela i Luxemburg, on sabem que es decideixen els interessos de tota Europa. Per si no n’hi hagués prou, el portuguès ha donat peu a la creació de llengües criolles de creixent importància.


De manera que està present en tots els racons del planeta. És una de les llengües oficials de la Unió Europea, el Mercosur (“Mercat comú del sur” en portuguès), la Unió Africana (encaminada a la integració econòmica i política i la cooperació entre els estats membres) i la Unió Africana (de la qual formen part alguns països d’herència romànica i que està destinada a la difusió de la cultura llatina), així com la setena primera llengua més parlada del món. I nosaltres sense saber-ho.
Pressupost