Traducció professional

Traducció tècnica


Traducció professional


Amb nosaltres és en bones mans quan es tracta d’una traducció professional d’anglès - espanyol, espanyol - anglès, alemany – espanyol, espanyol – alemany, espanyol – francès, francès – espanyol o qualsevol altra combinació de llengües. La nostra agència de traducció ofereix solucions lingüístiques que s’adapten a les seves necessitats.


Oferim serveis de traducció en les següents especialitats: finances, medicina, informàtica, comunicació, màrqueting, tecnologia, etc...


A diferència de les traduccions generals, les traduccions tècniques requereixen un ampli coneixement en àrees temàtiques específiques, com la tecnologia, l’economia, les ciències naturals, el dret, la medicina, etc. Això és degut a que totes aquestes àrees de coneixement tenen la seva pròpia terminologia. L’abast de la terminologia en algunes àrees de coneixement també pot ser molt extens i per aquest motiu els traductors tècnics destaquen per un coneixement profund de les seves àrees, adquirit al llarg dels anys a base d’experiència pràctica. Un traductor tècnic necessita estar sempre al dia, i per això es manté constantment informat dels progressos dins el seu camp.


Els nostres cos de traductors està format tan sols per traductors tècnics seleccionats amb molta cura amb un coneixement aclaparador tant de la llengua d’origen com de la d’arribada, així com un títol universitari i molts anys d’experiència en les seves àrees específiques de coneixement. A més a més, cada traductor tècnic tan sols tradueix a la seva llengua nativa, puix que aquesta és l’única manera de preservar totalment totes aquelles característiques lingüístiques i culturals especials d’un text en la traducció.


Comptem amb clients de diverses institucions de tot el món que confien en la qualitat dels nostres serveis i que han trobat en les nostres traduccions allò que buscaven des de feia força temps.


Pot ser que estigui buscant una agència de traducció que dugui a terme traduccions professionals..


• Duem a terme traduccions professionals de tot tipus en més de 100 llengües


• Traduccions professionals elaborades per experts en la matèria


• Traduccions professionals d’anglès a espanyol


• Traduccions professionals d’espanyol a aleman


Comprovi-ho vostè mateix i demani un pressupost sense compromís. Estem segurs que quedarà satisfet de la nostra relació qualitat-preu.


Traducció general


La primera fase del procés de la traducció general, com és lògic, consisteix en entendre el text origen. Sembla una cosa senzilla però no ho és tant. El domini de la llengua és una condició necessària, evidentment, però també ho és el coneixement del context històric, la cultura i, en funció del tipus de text, fins i tot la idiosincràsia dels autors. Tot sovint, en aquesta fase de la traducció general, les experiències personals transcendeixen l’abast dels coneixements acadèmics.


Si ens permeten la comparació, així com per la traducció de textos jurídics cal especialitzar-se en un camp concret del llenguatge, per a la traducció general cal especialitzar-se en... bé, un xic de tot, bàsicament.


A continuació, el traductor ha de fer-se una pregunta delicada: Com es pot transmetre adequadament a la llengua destí el contingut del text origen? Doncs de la mateixa manera, prenent les idees del text origen i expressant-les mitjançant els signes lingüístics de la llengua destí; preferiblement, la llengua materna del traductor. Per què? Es tracta d’una qüestió essencialment pràctica. Posem per cas, com hem dit abans, que estem parlant d’una traducció general destinada a un ampli sector de públic al quan no se li pressuposen coneixements previs sobre el tema. Doncs bé, aquest públic s’ha d’enfrontar al text traduït com si no ho fos; dit d’una altra manera, com si l’autor l’hagués escrit en la llengua destí. El resultat de la traducció ha de ser perfectament acceptable i comprensible per al destinatari. Per això, si la llengua destí és també la llengua materna dels traductors, aquests tindran menys dificultats per sobreposar-se a les inevitables interferències que resulten de l’estret contacte entre dues llengües i que poden dificultar la comprensió del text


Aquests són alguns exemples de traducció general:


• Cartes de qualsevol índole

• Correspondència comercial senzilla

• Presentació d’una empresa

• Articles periodístics generals

• Correus electrònics

• etc.Per què ha de confiar la seva traducció general a Cosmolingo:


Perquè li oferim una gran qualitat en traduccions generals complint en tot moment amb els terminis de lliurament establerts i tot això a preus competitius.


Confiï’ns la seva traducció general!


Pressupost