Traduccions financeres

Traduccions financeres


Quan parlem de traducció tant ens podem referir al procés de traslladar el significat d’un text escrit en una llengua determinada (d’ara en endavant “text origen”) a una altra llengua diferent com al resultat d’aquest procés (“text destí”). En sentit estricte, el terme “traducció” s’aplica exclusivament a la traducció escrita; altrament haurem de parlar d’interpretació. Tot i que, com ja sabem, en cada traducció hi intervenen factors peculiars i diferents en funció del text, el context, les intencions de l’emissor i les expectatives del destinatari, en aquest punt dirigirem la nostra atenció cap a allò que es coneix com a traducció financera.


Les traduccions financeres són, sens dubte, una de les disciplines més difícils dins el camp de la traducció. Són les que requereixen una àmplia experiència i coneixements sobre tot en el camp de l’economia i de les finances. Un altre criteri important dins el context de la traducció financera és la confidencialitat absoluta.


El nostre servei de traducció financera compleix amb tots aquests requisits i aporta l’experiència i competència necessàries per a aquest gènere de traduccions. No importa si necessita informes econòmics, Directives de la UE o qualsevol altre tipus d’informe, amb nosaltres és en bones mans. Garantim el lliurament pactat fins i tot quan el temps és molt ajustat. Els nostre equip d’experts en traducció financera i economia està en condiciones de complir els seus objectius en un termini de 24 hores si cal. Els informes semestrals i els comunicats formen part del nostre repertori pel que fa a les traduccions financeres. Els nostre consorci de traductors, que abasta pràcticament totes les llengües i disposa fins i tot d’una llarga experiència en temes complexos i àrees específiques com la renda variable, les divises i les matèries primeres, entén perfectament la matèria per tal de poder desenvolupar de manera eficaç la seva feina i dur-la a terme.


Oferim les nostres traduccions financeres a bancs, companyies d’assegurances, advocats, així com a agències de publicitat i instituts d’investigació.


Les traduccions financeres traduïdes a nombroses combinacions lingüístiques es poden fer servir en tot moment en l’àmbit internacional. Es pot dir que parlem la llengua correcta quan es tracta de traduccions financeres i per això podem oferir a la seva empresa el millor servei amb una bona relació qualitat-preu. Posi’s en contacte amb nosaltres per obtenir un pressupost sense compromís.


Cosmolingo s’ha especialitzat en traducció financera. Compti amb nosaltres per dur a terme la seva traducció financera perquè som ràpids, fiables i fem un control de qualitat exhaustiu. Si necessita més informació sobre la traducció financera, no dubti de posar-se en contacte amb nosaltres. Sol·liciti un pressupost per a la seva traducció financera sense compromís.
Pressupost