Traduccions del català a l'anglès

anglèsSom experts en traduccions del català a l'anglès


El inglés se encuentra entre las 10 lenguas más habladas en el mundo. Se estima que 400 millones de personas consideran el inglés como su lengua materna. Para facilitarle la comunicación en este idioma, nuestra agencia de traducción se ha especializado en la traducción del inglés al español y del español al inglés.


La traducción es un recurso fundamental para poder avanzar en el proceso de globalización. Gracias a las traducciones del español al inglés tendrá la oportunidad de ofrecer sus productos en distintas partes del mundo.


Si necesita una traducción al inglés no siga buscando, nosotros le ofrecemos un servicio de traducción inmejorable. Contamos con la colaboración de traductores profesionales altamente cualificados y con amplia experiencia en la traducción de textos científicos, técnicos, médicos, financieros, y muchos más. Realizamos todo tipo de traducciones especializadas sin importar su lengua de origen, poniendo a su disposición a un traductor técnico inglés.


Nuestros profesionales están siempre a su disposición. Respondemos de inmediato a sus peticiones de presupuesto, cumplimos los plazos de entrega establecidos y le proporcionamos un servicio de calidad a precios razonables.


La llengua anglesa


Els proposo un petit exercici. Apartin la vista de la pantalla i observin detingudament els objectes que els envolten. D’acord, l’ordinador també val. Llestos? Bé. Quantes paraules en anglès han trobat?


Està present en tots els àmbits de la vida quotidiana. Als mitjans de comunicació. A les portes de les escoles. A les ofertes de feina. A tots els ginys electrònics que tant ens agraden. Fins i tot quan parlem de futbol, ho fem en anglès. Com hem arribat a aquest punt? Es preguntaran.


Doncs bé, per esbrinar-ho ens hem de remuntar a les tribus germàniques procedents d’Alemanya i Dinamarca que van ocupar successivament el que ara coneixem com les Illes Britàniques. Però tot i que aquests orígens són comuns a totes les llengües germàniques occidentals, l’anglès té una idiosincràsia pròpia que resulta de l’adopció de cultismes francesos i llatins al llarg de la història. La difusió d’aquesta la llengua es deu principalment al colonialisme britànic que la va dur a tots els racons del planeta on, amb el temps, va donar lloc a nombrosos dialectes.


És la llengua oficial del Regne Unit, els Estats Units, el Canadà, Austràlia i Nova Zelanda, així com d’incomptables colònies i territoris dependents nord-americans i britànics, sobre tot, al continent africà i a les illes del Pacífic, i comparteix aquesta consideració amb diverses llengües de molts països de l’Àsia. És la llengua més usada a Internet, la segona llengua parlada del món i la tercera en nombre de parlants que la tenen com a llengua materna. Estem parlant de més de mil milions de persones, segons les estimacions. No és gens estranyar que també sigui la llengua més estudiada.


Però la imposició de l’anglès com a llengua franca en el terreny econòmic, cultural i polític a la nostra era es deu a les pràctiques imperialistes que els successius governs i empreses dels Estats Units han dut a terme en aquests camps des de fa dècades. Tot i que s’han postulat alternatives en aquest sentit, les diverses complicacions logístiques que comporten, així com els poderosos interessos econòmics implicats, no han permès que s’arribessin a posar en pràctica. En el pla de la llengua, aquesta hegemonia es manifesta en els nombrosos préstecs que hem adoptat des de llavors, sobre tot en el camp de la ciència, i d’una forma especialment perceptible, en el de la tecnologia. Ara ningú no dubta que el domini de l’anglès és un factor determinant a les expectatives dels professionals del present i del futur i les polítiques educatives recents se n’han fet ressò.
Pressupost