Traducció tècnica

Traducció tècnica


Traducció tècnica


Les traduccions tècniques es fan servir en els sectors de negoci més diversos i constitueixen un tipus de traducció en sí que requereix coneixements especials a l’hora d’elaborar aquestes traduccions tècniques perquè possiblement siguin les més exigents.


Ela traductors encarregats de dur a terme les traduccions tècniques han d’ampliar els seus coneixements constantment per estar al corrent dels avenços tecnològics i poder així utilitzar els tecnicismes més adequats per a cada projecte de traducció tècnica.


Les traduccions tècniques es fan servir amb diverses finalitats. L’exemple més conegut en són els manuals, l’objectiu dels quals es facilitar a consumidors i clients l’ús d’un dispositiu. Aquí es requereix un llenguatge clar i precís i que sigui fàcil d’entendre, com, per exemple, les instruccions de manuals en l’àmbit internacional.


També trobem traduccions tècniques en els fullets d’empreses, que exerceixen un paper essencial, sobre tot en fires comercials, per a l’adquisició de nous clients. Aquí, la traducció tècnica haurà de transmetre als clients potencials de forma reeixida i en poques paraules els beneficis d’un producte o material.


La traducció tècnica requereix un coneixement profund, així com una bona comprensió del tema en qüestió, per tal de dur a terme una traducció adequada. Treballem amb traductors tècnics especialitzats en diferents àrees, que tenen un bon coneixement en l’àmbit de les traduccions tècniques. Tenim en compte tots els paràmetres i gràcies a l’experiència dels nostres traductors, podem fer-nos càrrec de qualsevol traducció tècnica, fins i tot la més complexa.


En el camp de l’electrònica, com en qualsevol altre camp de la traducció tècnica, cada dia ens trobem més casos d’empreses que tenen la seva pròpia terminologia. Es podria dir que qualsevol traductor tècnic que no tingui prou experiència en el camp de la traducció tècnica tindrà moltes dificultats a l’hora de traduir aquests textos. Per això, per facilitar la realització de les traduccions tècniques avui dia fem servir, cada cop més programes de traducció assistida (CAT), amb els quals creem memòries de traducció que permeten fer servir en successives traduccions sempre la mateixa terminologia i agilitzar el procés de la traducció tècnica.


El nostre servei de traducció tècnica cobreix tota la gamma de contingut tècnic, en quasi tots els idiomes. Operem de manera ràpida i fiable i les feines a curt termini no ens suposen cap mena de repte.


Oferim serveis de traducció tècnica d’alt nivell que s’ajusten als seus productes.


Traducció de manuals


La traducció de manuals comporta una sèrie de dificultats afegides que val la pena observar amb deteniment.


La primera és el nom del producte en qüestió. Cal traduir-lo o preservar-ne la forma original? La resposta a aquesta pregunta no és senzilla, perquè la tria del nom no és fruit de l’atzar. Els fabricants duen a terme exhaustius estudis de mercat abans de prendre una decisió en aquest sentit. D’altra banda, segur que tots coneixem casos de productes que tenen noms amb connotacions desafortunades als mercats internacionals.


En aquest punt també ens hem de referir a les preguntes que l’ús d’estrangerismes planteja en la traducció de manuals. Es tracta de termes assimilats a la llengua origen o tenen connotacions exòtiques que han de mantenir-se o adaptar-se en la mesura que es pugui a la cultura de destí? I no menys important, quines són les convencions tipogràfiques de la llengua destí per a aquest tipus de vocables?


La segona és l’ús de terminologia especialitzada. En funció del producte en qüestió, els traductors hauran de ser autèntics experts en camps tecnològics determinats, la qual cosa sovint comporta una intensa tasca de documentació i la recerca de textos paral·lels. D’altra banda, la traducció de manuals té una funció precisa, que consisteix en explicar clarament l’ús d’un producte concret, de manera que ens haurem de preguntar a qui està destinat aquest producte, si pot tenir coneixements específics previs, etcètera.


Per acabar-ho d’arreglar, la traducció de manuals és un terreny adobat per a la formació de neologismes i la introducció de calcs i préstecs lingüístics, alguns dels quals estan molt difosos però no són necessàriament correctes. Què cal fer amb ells, doncs?


Finalment, les diferències estilístiques constitueixen l’altre gran escull de la traducció de manuals: per exemple, mentre que els textos anglesos es dirigeixen directament als lectors mitjançant l’ús d’imperatius, els espanyols opten per les construccions impersonals amb el pronom “se” i els temps verbals futurs. Tot i que aquestes convencions no influeixen necessàriament en la comprensió del text, exerceixen un efecte significatiu en la percepció del destinatari, fins al punt que, si no es respecten, el resultat de la traducció es podria considerar inacceptable.


Traducció de manuals d’instruccions de l’espanyol al francès

Traducció de manuals d’electrònica de l’espanyol a l’anglès

Traducció de manuals de medicina de l’anglès a l’espanyol

Traducció de manuals de seguretat de l’espanyol a l’italià


Fem traduccions de manuals de qualsevol especialitat i de qualsevol llengua.
Pressupost