Traduccions del català a l'francés

francés


Som experts en traduccions del català a l'francés


Showing linguistic flexibility when communicating with foreign clients is an added benefit and a distinct advantage for gaining new clients internationally. Therefore, it is very important to have the services of a translation agency that provides quality translations.


At the Cosmolingo translation agency you will find the language solution to suit your needs. We have the ideal English - French linguist to translate your contracts, marketing brochures, presentations, reports, technical manuals, websites, etc. from English to French, so that French will no longer be an obstacle for communicating and discussing details with your French clientele.


Save time for your business and leave your English - French translations to us, with our team of highly qualified professionals.


Count on us for your English - French translations and success is guaranteed! Contact us!


La llengua francesa


Pot ser que creguin que darrerament el francès ha perdut el favor dels organismes internacionals, dels estudiants i de les gran empreses en benefici d’altres llengües en auge. I és possible que no vagin del tot errats. Però la veritat és que conserva un gran nombre d’adeptes. A Europa, per exemple, ocupa el segon lloc en el rànquing de parlants que el tenen com a llengua materna i és una de les llengües de treball de la Comissió Europea. A més, és una de les llengües oficials de Mònaco, Luxemburg i Bèlgica i es parla majoritàriament en determinades regions d’altres països; en algunes d’aquestes regions té la mateixa consideració.


I continua essent una eina indispensable en l’àmbit de les relacions internacionals. La parlen a les Nacions Unides, al Comitè Olímpic Internacional, a l’Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord, a l’Organització Mundial del Comerç, a la Unió Africana, a l’Organització de la Conferència Islàmica i al canal de notícies Euronews. França continua ocupant un lloc destacat entre les nacions més poderoses del món i les previsions de creixement econòmic aquest any són optimistes.


I és que, així com en algunes regions del territori francès hi cohabiten llengües i dialectes tan diversos com el bretó, el cors, l’occità o fins i tot el català i el basc, també es parla francès més enllà de les fronteres de França. Pensem en les col·lectivitats i els departaments d’ultramar que encara formen part de la República francesa, en les comunitats francòfones a l’Amèrica Llatina i al Carib, on es parla el dialecte crioll, en el  Canadà, en territoris puntuals dels Estats Units com Louisiana, on ha esdevingut una subcultura pròpia i en les nombroses possessions franceses a la resta de continents, sobre tot a l’Àfrica, on és llengua oficial de 17 països, tot i que es parla de forma majoritària en altres en els quals no té aquest reconeixement. D’aquesta manera comprovarem que l’abast del colonialisme francès és gairebé inimaginable i que les petjades culturals que ha deixat al planeta són visibles. Si, a més, tenim en compte els efectes de l’emigració en altres parts del món serà inevitable que els càlculs de població francòfona oscil·lin notablement en funció dels criteris i les fonts d’informació consultades, des de l’Alt Consell de l’Organització Internacional de la Francofonia fins a l’Eurobaròmetre. En tot cas, no es pot dir que estigui precisament en hores baixes.
Pressupost